Літаратурны клуб  “Ветліца”  запрашае прыняць удзел у літаратурным конкурсе БДТУ

Літаратурны клуб  “Ветліца”  запрашае прыняць удзел у літаратурным конкурсе БДТУ  ( І этап) з выхадам на рэспубліканскія  конкурсы і фестывалі. Матэрыялы на “Аўтограф” і заяўку на ўдзел у літаратурным конкурсе БДТУ можна падаць да 10 красавіка 2020 г.  Прапануюцца наступныя намінацыі:

  1. “ТРЫЛОГІЯ МАЛОЙ РАДЗІМЫ: ІСНАСЦЬ”. Просьба членам клуба і ўсім, хто пажадае ўдзельнічаць, напісаць невялікае альбо вялікае эсе на тэму “Мой родны кут…” (ад 5 сказаў да 10 старонак). Пра што можна пісаць? Пра свае любыя, мілыя сэрцу мясціны ў вёсцы, у горадзе, у лесе, на рэчцы ці возеры і г.д. Апісаць прыроду. Жывёльны ці раслінны свет, свой дом, падворак, вуліцу і г.д. Забудовы і архітэктуру, родных і блізкіх людзей, сяброў і суседзяў і г.д.

Просьба не карыстацца інтэрнэтам – лепш некалькі фраз, але сваіх — яркіх уражанняў з прывязкай да назваў населеных пунктаў, рэчак, лясоў, лугоў, паваротаў дарогі і інш.(гэта тапаніміка і мікратапаніміка), бо іншы раз назвы вельмі гаваркія, і можна нават даць тлумачэнне гэтай назвы і г.д. Можна называць імёны і прозвішчы людзей на вашай малой радзіме, бо малая радзіма – гэта не толькі дом, вуліца, краявіды , але і людзі….

З невякіх эсе плануецца зрабіць калектыўную працу на рэспубліканскі літаратурны конкурс “Аўторгаф-2020”. Просьба падаць матэрыялы  ў сакавіку непасрэдна кіраўніку клуба (Савіцкая Надзея Яўсееўна, тэл.(29) 606 53 57).

  1. ”КОД ИСТОРИИ: РОВЕСНИК. ПОДВИГ. ПОБЕДА”, прысвечананая 75-годдзю Вялікай Перамогі.
  2. ”СВАІМІ СЛОВАМІ. НАРЫСЫ ПРА БУДУЧЫНЮ”.
  3. ”У БУДУЧЫНЮ КРОЧ У ПРОМНЯХ СЛАВЫ, ТЭХНАЛАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ” (ДА 90-ГОДДЗЯ БДТУ).

ЖАНРЫ: ПРОЗА —  апавяданне, навэла, мініяцюра, урывак з аповесці, кароткая аповесць; ПАЭЗІЯ – балада, верш, верш у прозе, цыкл вершаў; ПУБЛІЦЫСТЫКА – эсэ, нарыс, інтэрв’ю, рэпартаж, маналог, біяграфчныя нататкі; ФАНТАСТЫКА – творы празаічнага і паэтычнага жанраў – футуралагічнае эсе, інтэрв’ю з прыдуманым героем, лісты ў будучыню, падарожжа ў мінулае. Мова — беларуская і руская.