Удзел у студэнцкiх канферэнцыях

Міжнародная канферэнцыя (Медуніверсітэт) (Тарасенка
Дзіяна) 21.11.2017.

ХІХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
(Медуніверсітэт). (Савіцкая Н.Я.) 21.11.2017.

Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя ў
Ваеннай Акадэміі. (Папеня Наталля) 21.03.2017.

Рэспубліканскі конкурс аратарскага майстэства “Златоуст” у Ваеннай Акадэміі (Папеня Наталля) Красавік 2017.

“Няхай гучаць у кожным слове і нашы продкі і вякі” ў
БДТУ (выступілі 6 студэнтаў). 19.04.2017.

На чатырох канферэнцыях БДТУ. (12 выступленняў).
Люты – красавік 2018.