Акцыя: “Чытаем разам!” Тэма: “Фальклор часоў Вялікай Айчыннай вайны”

21.10. 2020;  11.00;  кабінет ЛК,  інтэрнат № 5. Паверх 6.

Чытаем матэрыялы навуковых і творчых прац студэнтаў з шостага альманаха, прысвечанага 65-годдзю Вялікай Перамогі (“AVE”. Выпуск : у двух частках. – Мінск: БДТУ, 2011.Ч.1, 242 с.; Ч.2, 192 с.)

Фотаздымкі з мерапрыемства

                                                       Праграма

 1. Уступнае слова кіраўніка клуба. (ч.1, С.139).
 2. Песня народная:
  • Песні народных змагароў. (Ч.1. С.141 – 142. Чытаюць Барткевіч Антаніна. С. 142  — 143. Шамаль Лізавета; ).
  • Песні паланянак. (С.145- 146. Чытае Барадзіна Наталля).
  • Песні –галашэнні (“Мой сыночак даражэнькі”. Ч.2.С.80).
  • Песня-заклік (“Беларускім партызанам”. Ч.2. С.82).
  • Песня-клятва (“Над магілаю партызана”. Ч.2. С.83).
  • Песня- праклён (“Здрадніку”. Ч.2. С.83. “Дык будзь жа пракляты”. С.85).
  • Жартаўлівая (“Было ў Сымоніхі семера дачок”. С.84).
  • Песні літаратурнага паходжання (С.146 – 147. “Балада пра партызанку Галіну”. Спяваюць Савіцкая Н.Я., Барткевіч Антаніна і ўсе прысутныя).

    3.Сатырычныя народныя творы. (С.147 —  148. Чытае Савіцкая Н.Я.)

        3.1. Анекдоты (С.148. Чытае Цярэнцьеў Станіслаў).

        3.2 Прыказкі і прымаўкі (С. 148 —  149. Чытае Савіцкая Н.Я.).

        3.3 Прыпеўкі ( С.149 + раздрукоўка. Усе ).

 1. Апавядальная творчасць. (С.150. Савіцкая Н.Я.),

        4.1.Паданне (“Як Заслонаў у разведку хадзіў”. С.150. Чубараў Арсеній).

        4.2  Сказ (“Бабкіна чарга”. С.151.Бярозка Дар’я).

         4.3 Легенда (“Бяссмерце”. С.152. Барадзіна Наталля).

         4.4. Казка (Ч.2. “Змей Гарыныч”. С.85. Бярозка Дар’я; “Самае моцнае слова на свеце”. С.86).

        4.5 Фальклорныя словы тыпу “Хто пра што” . (“Добра, ды не зусім”. Ч.2. С.87. Цярэнцьеў Станіслаў – Чубараў Арсеній).

 1. Вусныя расказы і апавяданні. (С. 153 Савіцкая Н.Я.).

   6.Заключэнне. (Ч.2. С.77. СавіцкаяН.Я.).

Акцыя: “Чытаем разам!”  Тэма: “Фальклор часоў Вялікай Айчыннай вайны”.

Балада пра  партызанку Галіну        Прыпеўкі

Над ракою ў спакою                      1.  У сорак першым на граніцы

Расцвітала каліна;                             Немцы бомбы скінулі:

У сяле за ракою                                   Вілі, Альберты і Фрыцы

Вырастала дзяўчына.                        На наш край нахлынулі.

 

На каліну-маліну                                2.Не на тое мы раслі,

Прылятала зязюля;                           У шчасці гадаваліся,
Да дзяўчыны Галіны                         Каб фашысцкія сабакі

Прыглядаўся Януля.                          З намі распраўляліся.

 

За ракой, дзе Галіна,                        3. Ой, не спіць Адольф-скаціна,

Сенажаці касілі,                                    Гебельсу не дрэмлецца:

А ў сяле, дзе Януля,                            Іх ваенная машына

У паход затрубілі.                                У канаву вернецца.

 

Перастала каліна                               4.Ты іграй, іграй, гармонік, 

У цвяточкі ўбірацца,                          А я табе падпяю —

Перастала Галіна                                Ачышчаем ад фашыстаў

З сваім мілым відацца.                     Мы рэспубліку сваю.

 

Кукавала зязюля,                               5.  Крыважэрны Гітлер-звер

Што цвяточкаў не стала;                   Гвалтам пёрся ў СССР.

Бедавала матуля,                                Разгуляўся звер-прахвост,
Што дзяўчына прапала.                     Ды адсеклі яму хвост.

                                                                  Адным словам, “новы лад” —

Падняла восень хвалі                          Б’юць у лоб і б’юць  у зад.

У рацэ над калінай,
Пайшлі ў бой партызаны, —                6. Самалёт ляціць

Там была і Галіна.                                 Аж зямля дрыжыць,

                                                                    Гітлер з Гебельсам

            ***                                                  Пад мастом сядзіць.

 

7.Цяжка Гітлеру дыхнуць   —                  8.   Нашы мужныя героі

Дыхавіцу спёрла:                                     Родны край праславілі,

Хоча шар зямны глынуць,                      Над рэйхстагам у Берліне

Ды не лезе ў горла.                                 Чырвоны сцяг паставілі.